JTIE 2012, 4(1):83-84 | 10.5507/jtie.2012.016

COMPETENCIES OF ADULT EDUCATION

Jan KUBRICKÝ, Josef MINARČÍK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha : UJAK, 2010. 200 s. ISBN 978-8086723-98-3.