JTIE 2012, 4(1):26-33 | 10.5507/jtie.2012.005

LINGUISTIC EVALUATION OF PUPIL'S KNOWLEDGE

Zdeňka KRIŠOVÁ
Ústav informatiky, MVŠO, o. p. s., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

The evaluation is a natural part of any educational activity. It is often expressed quantitatively evaluation stage (usually a sign of 1-5, or AF point), but increasingly also applied qualitative assessment - verbal (language), which provides comprehensive information about student and better able to capture their individual progress. Evaluation of student knowledge level should always be objective, should motivate the creative student activities, increase his interest in teaching, strengthen its activity. Properly assess each pupil in the teaching process is extremely demanding and responsible, so teachers are always looking for ways to improve their work. One possibility is the use of information technology as a means of supporting the right decision about the quality of teacher knowledge of the pupil. Expert systems as programs that simulate the decision-making activity of experts to solve highly complex, highly focused problem-solving, can be a solution to this problem to good use. As part of this post was created fuzzy logic expert system for assessing the level of knowledge of the language learner and computer simulation was performed language model of the evaluation process.

Keywords: evaluation, expert systems, expert knowledge, fuzzy set, linguistic fuzzy rule, fuzzy model, fuzzy logic, approximate reasoning

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. ZADEH, L. A Fuzzy Sets, Information&Control, 8, 1965 Go to original source...
  2. ČÍHALOVÁ, E. MAYER, I. Klasifikace a slovní hodnocení. 1. vyd. Edice Škola 21, Praha: Agentura STROM, 1997. 63 s. ISBN 80901954-6-6
  3. POKORNÝ, M. Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN Praha, 1996, ISBN 80- 901984-4-9.
  4. NOVÁK,V. Základy fuzzy modelování, BEN Praha, 2000, ISBN 80-7300-009-1.
  5. DVOŘÁKOVÁ, M.: Charakteristika slovního hodnocení. In: Slovní hodnocení. IUVENTA, Kroměříž 1994
  6. POKORNÝ, M., LAVRINČÍK, J., DOSTÁL, J. Počítačová formalizace mentálních modelů metodami jazykového fuzzy modelování. EMI - Ekonomika, management, inovace. 2010, Olomouc - EU, Moravská vysoká škola, Volume 2, Issue 3, s. 17 - 29. ISSN 1804-1299
  7. KRIŠOVÁ, Z. Metody umělé inteligence ve vzdělávacím procesu. Sborník konference PRIT, 2012, České Budějovice, Jihočeská univerzita PdF, v tisku.