JTIE 2014, 6(1):57-70 | 10.5507/jtie.2014.005

CREATION OF STUDY MATERIAL FOR ADPTIVE E-LEARNING

Blanka CZECZOTKOVÁ, Tatiana PREXTOVÁ
Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta OU, Fr. Šrámka 3, 709 03 Ostrava

Paper deals with teaching methods and teaching styles of teachers, which can be used in creation of adaptive learning material. Study materials are embedded into elctronic adaptive learning. Adaptive learning program is controled by a learning management system - a virtual teacher. The essence of the virtual teacher is as follows. Based on assessed individual learning mode of student virtual teacher suggests the most suitable study material. Virtual teacher consists of vast database of various learning modes, student charachteristics and rules for creation of adaptive study materials. Aim of this paper is use of teaching methods and teaching styles which are then used by virtual teacher for teaching each individual. Learning in this adaptive form of education is getting more efficient and rewarding. Knowledge and skills gained during this process is tested adaptively too.

Keywords: virtual teacher, teaching methods, teaching styles, optimal learning mode, adaptive testing.

Published: April 1, 2014

Download citation

References

  1. CZECZOTKOVÁ, B., KOSTOLÁNYOVÁ, K., ŠARMANOVÁ, J., Analysis of Teaching Styles of Teachers in the Contex of Elearning. Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 111-115. [2010]. ISBN 978-80-7368-775-5
  2. CZECZOTKOVÁ B., KOSTOLÁNYOVÁ, K., ŠARMANOVÁ, J. The Optimal Teaching Style based on Variability of Study Materials. Brigthon Business School, University of Brighton: Academic Publishing Limited, 2011. s. 145-152. [2011]. ISBN 978-1-908272-23-2.
  3. CZECZOTKOVÁ, B., PREXTOVÁ, T. Teaching algorithm in adaptive e-learning. Teaching algorithm in adaptive e-learning. Atheny: GUIDE association, 2013. s. 1-10. [2013-10-03]. ISBN 9788897772026
  4. ČINKA, Libor. Ovládněte svůj mozek. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0022-3.
  5. KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Teorie adaptivního e-learningu. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-807464-014-8
  6. MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988. 344. S
  7. PREXTOVÁ, T., CZECZOTKOVÁ, B. Adaptive testing of student´s knowledge level. Adaptive testing of student´s knowledge level. Atheny: GUIDE association, 2013. s. 1-8. [2013-10-03]. ISBN 9788897772026
  8. PREXTOVÁ, T. Use of the Program Winsteps for Analyzing Test Tasks and Test Persons. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, s. 1077-1082.
  9. PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2