JTIE 2012, 4(3):120-122 | 10.5507/jtie.2012.067

APPLE IPAD: IT IS TOUCHABLE

Jan LAVRINČÍK, Petr ŠKUTA
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Published: December 1, 2012

Download citation