Zaměření časopisu

JTIE se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky, informační výchovy a příbuzných disciplín. V širších souvislostech se orientuje i na výzkumy spadající do přírodovědného a matematického vzdělávání, avšak v přímé návaznosti na technické vzdělávání nebo výuku informatiky (koncepty STEM, STREAM, GEMS a MINT vzdělávání). Mimo tento rámec jsou publikovány i práce orientované na využívání informačních (digitálních) technologií ve výuce různých vyučovacích předmětů a teorii e-Learningu.

Tematicky se vedle oblasti školního vzdělávání (předškolní, základní, středoškolské a vysokoškolské vzdělávání) zaměřuje i na problémy neformálního a informálního vzdělávání.

Jsou publikovány pouze články, které náleží do kategorie AM – Pedagogika a školství.