JTIE 2012, 4(3):115-118 | 10.5507/jtie.2012.065

INTERNET, COMPUTER AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MODERN E - LEARNING METHODS

Jakub PACIOREK
Instytut Techniki, Wydział MatematycznoFizyczno-Techniczny, Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N, ul., Podchorążych 2, 30-084 Kraków, PL

This paper is focused on the teaching methods using the IT solutions for on-line learning in real time. The techniques presented are related to computer-aided teaching, with the use of the Internet. The author describes the technological infrastructure of the system, as well as its configuration and requirements as regards the bandwidth.

Keywords: e - learning, distance learning, online

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. DĄBROWSKI M., ZAJĄC M. E - learning w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2006.
  2. JUSZCZYK S. Edukacja na odległość Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
  3. DĄBROWSKI M., ZAJĄC M. e - edukacja.net. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 2007.
  4. THOMSON C., CECH J., ZIELIŃSKI K., BUTKUTE V. Metodyka szkoleń z zastosowaniem Webcastu. FOZ, Warszawa, 2009.
  5. SIEMIENIECKI B. Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń, 2002.
  6. HYLA M. Przewodnik po e - learningu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005.