JTIE 2012, 4(3):104-107 | 10.5507/jtie.2012.062

E-LEARNING AND TEACHING INNOVATION

Miroslav MEIER
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU Liberec, Sokolská 113/8, 460 01, Liberec, ČR

This paper presents details of the project, which was implemented with the support of the Operational Programme Education for Competitiveness. The project is focused on innovation program of study Special Education. The innovation lies both in the form and content of the study.

Keywords: e-learning, innovation, Moodle, students, teaching

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. MEIER, M. Inovace studijního předmětu a Moodle. In HAVELKA, M., CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. (ed.). Trendy ve vzdělávání 2011. 1. vyd. Olomouc: Gevak, 2011, s. 397-400. ISBN 978-80-86768-34-2.
  2. MOODLE.CZ. Moodle [online]. [vid. 28. 4. 2011]. Dostupné z: http://moodle.cz/
  3. MOODLE.ORG. About Moodle [online]. [vid. 28. 4. 2011]. Dostupné z: http://docs.moodle.org/en/About_Moodle
  4. MEIER, M. Inovace výuky. In DRTINA, R., CHROMÝ, J., KOTKOVÁ, M. (ed.). Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 89-92. ISBN 978-80-7435-175-4.