JTIE 2012, 4(3):88-90 | 10.5507/jtie.2012.058

TEACHER COMPETENCES IN THE SPHERE OF E-LEARNING

Aleksandra KNYCH
Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce, Tuchowskiej 33-173 Jodłówka Tuchowska 275 B

Along with the development of the Internet the popularity of distant learning (e-learning) soared. E-learning is based on a concept of student self-study and teacher didactic care and guidance. E-learning poses a challenge for today's teacher, who should be characterized by suitable competences.

Keywords: e-learning, e-teaching, competences

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. BARON-POLAŃCZYK, E., Z badań nad mediami edukacyjnymi w nauczaniu techniki i informatyki, [w] J. Jędryczkowski (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 73-80, ISBN: 978-83-929773-0-8.
 2. BEDNAREK, J., LUBINA, E., Kształcenie na odległość - podstawy dydaktyki, PWN SA, Warszawa 2008.
 3. FILIPOWICZ G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, 219 s., ISBN 83-208-1532-0.
 4. GAJDA, J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 5. MUSIAŁ, E., Nowe perspektywy kształcenia w epoce cyfrowej, [w] V. Stoffová, K. Jaracz, H. Noga (red.), Problemy edukacji nauczycieli, konferencja naukowa DIDMATTECH XXIV, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki, Kraków i Univerzita J. Selyeho, Pedagogická Fakulta, Komarno, Slovakia, Kraków 2011, s. 332-343, ISBN 978-83-7271-678-1.
 6. NOGA, H., Istota i pogranicza dydaktyki i techniki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, ISBN 978-83-7308-855-9.
 7. GÓRNIKIEWICZ, J., Studia na odległość w USA i Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Akademickie Trans Humana, Białystok 2004, 477 s., ISBN 83-89190-41-9.
 8. JUSZCZYK, S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 9. OSMAŃSKA-FURMANEK, W., FURMANEK, M., Informatyczne przygotowanie nauczycieli: konkurencja edukacji informatycznej, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002, ISBN 83-88668-36-6.
 10. SIEMIENIECKI, B., Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 11. WRYCZA, S., WOJTKOWIAK, J., (red.), Nauczanie na odległość wyzwaniatendencje- aplikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 12. ZAJĄC, M., ZAWISZA, W., Kompetencje i standardy przygotowania nauczycieli prowadzących zajęcia w trybie online, [w] J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006.