JTIE 2012, 4(3):71-73 | 10.5507/jtie.2012.054

FOREST NURSERY SCHOOL - NEW POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF CHILDREN KINDERGARTEN

Luděk KVAPIL
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40

The paper relies on forest pedagogy and deals with the education of children in kindergarten LMS.

Keywords: Forestry forestry education, forest nursery, environmental education, the environment, practical activities

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. KOLEKTIV AUTORŮ, Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005, 96 s. ISBN 80-7212-382-3.
  2. JANU M., KVAPIL L. Lesní pedagogika a její začlenění do obecně technických předmětů na PdF UP v Olomouci. In Trendy technického vzdělávání 2011. Olomouc: UP, 2011, s. ISBN 978-80-87244-09-0.
  3. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: TAURIS, 2006, s. 11
  4. Věstník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, srpen 2010, Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2010, s. 8.
  5. VOŠAHLIKOVA, Tereza. Lesní mateřská škola - kořeny. Metodicky portál [online]. 19. 08. 2009a. [cit. 21. března 2011]. ISSN 1802-4785.