JTIE 2012, 4(3):64-66 | 10.5507/jtie.2012.052

HOW TO EDUCATIONAL MATERIALS ON THE WEB

Jan KUBRICKÝ
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR,

The article is dedicated to creating educational materials on the web from the perspective of teachers. Appropriate topics are discussed concept in determining the objectives, content and technical solutions. The author also deals with the methodology of content creation, or saying the basic principles of teaching materials on the web based on didactic principles.

Keywords: educational materials, creation, web

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. rozš. a akt. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-2471821-7.
  2. KUBRICKÝ, J., NEUMANN, K. Motivačně-stimulační funkce výukových www stránek. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 2, p. 77 - 80. ISSN 1803-537X.
  3. KUBRICKÝ, J. Metodika tvorby výukových materiálů na webu. In Nové technologie ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2768-3..
  4. DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 2, s. 18 - 23. ISSN 1803-537X (print). ISSN 18036805 (on-line).
  5. RAMBOUSEK, V. a kol. Výzkum informační výchovy na základních školách. 1. vyd. Plzeň: Koniáš, 2007. ISBN 80-86948-10-2.
  6. RAMBOUSEK, V. a kol. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
  7. PROCHÁZKA, J. Výukové www stránky jako prostředek edukace. In Vzdělávání pro život v informační společnosti I. 1.vyd. Praha: PdF UK, 2005, s. 117-158. ISBN 80-7290-198-2.