JTIE 2012, 4(3):54-59 | 10.5507/jtie.2012.050

CURRENT TRENDS IN E-LEARNING DEVELOPMENT

Hana MAREŠOVÁ1, Milan KLEMENT2
1 Katedra českého jazyka a literatury ,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR,
2 Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR,

The article focuses on the analysis the new possibilities of e-learning development, which is currently reaching its limits in both of e-learning applications and the e-learning distance study supports created in text forms with using multimedia. There are analyzed the possible outlines of development towards to the use of multiuser virtual environment in e-learning education.

Keywords: e-learning, multiuser virtual environment, information and communication

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. AIMARD, V., MC CULLOUGH, C. How do trainers, teachers and learners rate e-learning? Cedefop [online]. 2006, 52 s. [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: <http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Exchange_views/Surveys/Report_survey_Teachers_and_Learners_and_e-learning_final.pdf>.
 2. ANDERSON, T. L. Online Instructor Immediacy and Instructor-Student Relationships in Second Life. In: Wankel, Ch., Kingsley, J. Higher Education in Virtual Worlds. Teaching and Learning in Second Life. Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2009. ISBN 978-1-84950-609-0.
 3. BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Virtuální realita. Bobrův pomocník [online]. 1995 [cit. 2011-02-05]. Dostupné z: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/ucspoc/virtreal.htm>.
 4. BRDIČKA, B. Víceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání. Bobrův pomocník [online]. 1999 [cit. 2012-0305]. Dostupné z: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/>.
 5. DALGARNO, B., LEE, M. J. W. What are the learning affordances of 3-D virtual environments? British Journal of Educational Technology [online]. Vol. 41, Issue 1, pp. 10-32, 2009. DOI: 10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x/full>. Go to original source...
 6. FELDMER, S. Výuka jazyků online je žádaná. Od e-learningu po blended learning. DAF [online]. 2009. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.goethe.de/ges/spa/dos/daf/spr/cs4590436.htm
 7. GARTNER RESEARCH. Gartner says 80 percent of aktive Internet users will have a "Second Life" in the virtual world by the end of 2011 [online]. 24. 4. 2007 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: <http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861>
 8. HOLUBCOVÁ, E, ILKOVÁ, M., JÍLKOVÁ D., JUHAŇÁK, L., KANTOROVÁ, K., RYCHTOVÁ, V. Aplikace vzdělávacích a kolaborativních nástrojů ve virtuálním světě Second Life - projekt VIAKISK. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 1 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: <http://www.inflow.cz/aplikace-vzdelavacich-kolaborativnich-nastroju-ve-virtualnim-svetesecond-life-projekt-viakisk>. ISSN 1802-9736.
 9. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 91-97, doi: 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-25. [cit. 201203-06]. Dostupné z: <http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/klement.pdf>. Go to original source...
 10. KLUGE, S., RILEY, L. Teaching in Virtual Worlds: Opportunities and Challenges. Issues in Informing Science and Information Technology [online]. Vol. 5, 2008, pp. 127-135 [cit. 2012-0303]. Dostupné z: <http://proceedings.informingscience.org/InSITE2008/IISITv5p127-135Kluge459.pdf>.
 11. KOHOUTEK, R. Pedagogický konstruktivismus. ABZ slovník cizích slov [online]. 2006 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: <http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/pedagogickykonstruktivismus>.
 12. MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education. 1/2009, Volume 1, Issue 1, s. 39-44. ISSN 1803537X.
 13. NOCAR, D. E-learning v distančním vzdělávání [online]. 2004 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: <http://www.cdiv.upol.cz/www/Konference/NCDiV_2004/Nocar.pdf>.
 14. PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2
 15. ŘÍHA, Daniel. Implementace prostředí neimerzivní virtuální reality v rámci "Kunst am Bau" [online]. 2006 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z <http://everest.natur.cuni.cz/konference/2006/prispevek/riha.pdf>.
 16. WANG, M., KANG, M. Cybergogy for Engaged Learning: A Framework for Creating Learner Engagement through Information and Communication Technology. Engaged Learning with Emerging Technologies [online]. 2006, 225253, DOI: 10.1007/1-4020-3669-8_11 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: <http://www.springerlink.com/content/p2lm77052377782w/fulltext.pdf>. Go to original source...
 17. YEE, N., BAILENSON, J.N., URBANEK, M., CHANG, F., MERGET, D. The Unbearable Likeness of Being Digital: The Persistence of Nonverbal Social Norms in Online Virtual Environments. The Journal of CyberPsychology and Behavior [online]. No. 10, pp. 115-121, 2007 [cit. 2012-04-02]. <http://www.nickyee.com/pubs/Yee,%20Bailenson,%20Urbanek,%20Chang%20&%20Merget%20-%20SL%20NonVerbal.pdf>. Go to original source...