JTIE 2012, 4(3):47-53 | 10.5507/jtie.2012.049

PREPARATION OF TEACHERS OF TECHNICALLY-ORIENTED DISCIPLINES IN THE FIELD OF EXPERIMENTAL WORK

Martin HAVELKA, Čestmír SERAFÍN, Jiří KROPÁČ
Katedra technické a informační výchovy,, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc, ČR

The contribution deals with the conditions creating a complex educational environment in the constructivist concepts such as environment, which affects the fundamental level of the competence of the educator and makes his professional prowess. For the application of progressive teaching methods is a necessary condition for self experience in the framework of activities carried out in connection with the content of education. This objective is a part of the contents of disciplinary didactics application of the subject Teaching technical and information education at lower and upper secondary schools.

Keywords: education, innovation, information and communication technology, laboratory work, technical education, the preparation of teachers, disciplinary didactics

Published: December 1, 2012

Download citation

References

 1. PHILLIPS, D. C. The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher 1995, č. 24 (7), s. 5-12 Go to original source...
 2. ERNEST, P. The one and the many. In STEFFE, L., GALE, J. (Eds.) Constructivism in education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1995.
 3. GAGNON, G. W., COLLAY, M. Constructivist Learning Design. 2005. (WWW document: http://www.prainbow.com/cld/cldp.html).
 4. GRECMANOVÁ, H.; E. URBANOVSKÁ a P. NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 159 s. Edukace. ISBN 80-857-8328-2.
 5. ČÁP, J. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-717-8463-X.
 6. KROPÁČ, J. a J. PLISCHKE. Porozumění technice v přípravě učitelů obecně technických předmětů. In XXI. DIDMATTECH 2008: 2nd part.
 7. Eger-Komárno: Esterázy Károly College, J. Selye University, 2009, s. 199-203. ISBN 978963-9894-18-1.
 8. JANÍK, T. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2008, 148 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, s. 14. ISBN 978-807-3151-768.
 9. GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.
 10. NEZVALOVÁ, D. (ed.) Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Úvodní studie. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1258-6
 11. KRUŠPÁN, I. Rozvíjanie technického tvorivého myslenia v procese technickej záujmovej činnosti. In Rozvíjanie tvorivých činností v pracovnej výchove. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1985, s. 47 - 58.
 12. FRANUS, E. The Dual Nature of Technical Thinking. In Technology as a challenge for school curricula.The Stockholm Llibrary of Curriculum Studies. Stockholm: Institut of Education Press, 2003, s. 141 - 144. ISSN 14034972. ISBN 91-7656-543-2.
 13. NEZVALOVÁ, D. aj. Inovace v přírodovědném vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-2442540-5.
 14. FURMANEK, W. a WALAT, W. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli technikiinformatyki. 1. wyd. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2002. ISBN 83-88845-08-X.
 15. LUSTIG, F. Problematika vzdálených a virtuálních laboratoří v distančním vzdělávání [online]. 2008 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/ccvold/ext/konference_2008/Lustig_08.pdf.
 16. SERAFÍN, Č. Virtual Electronic Construction Kits in Technical Subjects. In. Edukacija - Technika - Informatika. Rzeszow: FOSZE, 2010, ročník 1/2010, Číslo 2, s.139-144. ISSN 2080-9069. ISBN 978-83-7586-043-6.
 17. SERAFÍN, Č. Počítačová podpora experimentu. In. Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL2009. Brno: 2009, str. 6467. ISBN 978-80-214-3934-4.
 18. LÁTAL, F. Výhody vzdáleně ovládaných experimentů. In. Vzdáleně ovládaná laboratoř [online]. 2010 [cit. 2011-04-21]. Dostupné z: http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/vyhody.html.