JTIE 2012, 4(1):99-101 | 10.5507/jtie.2012.021

PROJECT OF MODERNISATION OF THE EDUCATION PROCESS IN SLOVAKIA

Vladimír KORMANEC
Katedra informačných a komunikačných technológií, Pedagogická fakulta OSU, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1, ČR

The article deals with actual homochronous project of modernization of the primary and secondary educational process in Slovakia. It discusses the process of modernisation so far and reveals particular phases of project. The article outlines the main parts of the project, including its purpose project, its usage in practice.

Keywords: modernization of educational process, digital literacy, information and communication technologies

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. ADÁMEK, R. a kol. Digitálna gramotnosť učiteľa, 1. vyd. Košice: Elfa, 2009. 80 s. ISBN 978-80-8086-119-3.
  2. ADÁMEK, R. a kol. Moderná didaktická technika v práci učiteľa, 1. vyd. Košice: Elfa, 2009. 200 s. ISBN 978-80-8086-119-3.
  3. BRESTESKÁ, B. a kol. Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií, 1. vyd. Košice: Elfa, 2009. 200 s. ISBN 978-80-8086-143-8.