JTIE 2012, 4(1):88 | 10.5507/jtie.2012.018

PROJECT EDUCATION AND ITS ASPECTS FOR PUPIL'S CREATIVITY IN TEACHING PROCESS

Jaroslav ZUKERSTEIN
Katedra energetiky a elektrotechniky, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzity J. E. Purkyně, Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, ČR

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. NOVOTNÝ, J. Projektová výuka a aspekty tvořivosti v edukačním procesu. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7414-431-8