JTIE 2012, 4(1):81-82 | 10.5507/jtie.2012.015

MICROSOFT SQL SERVER 2008 - BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE TRAINING KIT

Iveta ®OU®ELKOVÁ
Ústav počítačových a komunikačních systémů, Univerzita Tomáąe Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika

VEERMAN, Erik; LACHEV, Teo; SARKA, Dejan. Microsoft SQL Server 2008 - Business Intelligence Development and Maintenance. Washington : Microsoft Press, 209. 650 s. ISBN 978-0-7356-2636-2.

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. Our Team. SolidQ [online]. 2011 [cit. 201205-15]. Dostupné z: http://www.solidq.com/glen/AboutUS/Pages/description.aspx?name=Erik+Veerman
  2. Teo Lachev. LinkedIn [online]. 2011 [cit. 2012-05-15]. Dostupné z: http://www.linkedin.com/in/tlachev
  3. Our Team. SolidQ [online]. 2011 [cit. 2012-05-15]. Dostupné z: http://www.solidq.com/glen/AboutUS/Pages/description.aspx?name=Dejan+Sarka