JTIE 2012, 4(1):80 | 10.5507/jtie.2012.014

ACTIVATING METHODS IN TECHNICAL EDUCATION

Jan NOVOTNÝ
Katedra matematiky a fyziky, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně, Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, ČR

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. ZUKERSTEIN, J. Aktivizující metody v technickém vzdělávání. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7414-430-1.