JTIE 2012, 4(1):68-74 | 10.5507/jtie.2012.012

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCIES AND COMPUTER LITERACY OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES

Libuša RÉVÉSZOVÁ
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky,, Ekonomická fakulta,, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 32, 040 01, Košice, SR

The article summarizes results of the research of information competencies and computer literacy of secondary school graduates who entered the first grade at the Economics Faculty Technical University in Košice. We compared the results of questionnaires from 2003-2005 and 2009-2011.

Keywords: education, information competences, computer literacy

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. BEHRENS, S. J. A conceptual analysis and historici overview of information literacy. College and Research Libraries. 1994. vol. 35, no. 4, s. 309-322. Go to original source...
 2. DERTOUZOS, M. 1997. What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives, San Francisco: HarperCollins, HarperEdge, 1997
 3. DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007 - moderní informacní a komunikacní technologie ve vzdelávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 97880-7220-301-7
 4. DRUCKER, P.F. 2002. To nejlepší z Druckera v jednom svazku, Management Press, Praha 2002, ISBN 80-7261-066-X
 5. ECDL Foundation, www.ecdl.org
 6. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. 2009. Podniková informatika. Praha, Grada Publishing a. s. ISBN 978-80-247-2615-1
 7. GATES, B. 1999. Byznys rychlostí myšlenky - jak uspět v digitálním věku, Management Press, Praha, ISBN 80-85943-97-2
 8. CHRÁSKA, M. Informacní technologie ve škole. In J. KROPÁC a kol. Didaktika technických predmetu. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, s. 154. - 157. ISBN 80-244- 0848-1.
 9. Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), 2011, (online) [cit. 2012-04-03] Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf
 10. LANDOVÁ, H. Informační gramotnost - náš problém (). Ikaros, 2002, roč. 6, č.8 ISSN 12125075, (online) [cit. 2012-04-03]. Dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/1024
 11. Rámcové učebné plány, (online) [cit. 201204-03] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaciprogram/Statny-vzdelavaci-program-pregymnaziaISCED-3a/Ramcove-ucebne-plany.alej
 12. SAK, P. - SAKOVÁ, K. Počítačová gramotnost a zpusoby jejího získávání. Lupa: Server o českém internetu (online) [cit. 2012-04-14]]. Dostupné na: http://www.lupa.cz/clanky/pocitacovagramotnost-zpusoby-ziskavani/
 13. Štátny vzdelávací program pre gymnázia ISCED-3a, (online) [cit. 2012-04-03] Dostupné: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/informatika_isced3a.pdf