JTIE 2012, 4(1):56-61 | 10.5507/jtie.2012.010

POSSIBILITIES OF EMOTIONAL DISORDERS REDUCTION BY PROJECTBASED LEARNING IN ICT CLASSES

Vladimíra LOVASOVÁ1, Denis MAINZ2
1 Katedra psychologie, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Chodské náměstí 1, 306 14 Plzeň
2 Katedra výpočetní a didaktické techniky, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Klatovská tř. 51, 306 19 Plzeň, ČR

Paper describes research conducted at Faculty of Education, University of West Bohemia in 2011 and 2012. Research is focused on monitoring an influence of project-based learning on psychological condition of high school students. It focuses mainly on emotional disorders included in qualitative dimensions of fear and sadness.

Keywords: project-based learning, ICT, experience components, depressive and anxiety disorders

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. MARKHAM, Thom. Project based learning handbook: a guide to standards-focused project based learning for middle and high school teachers. 2nd ed. Novato, Calif: Buck Institute for Education, 2003. s. 4 - 6, s. 10 - 179. ISBN 09-740-3430-4.
 2. MARKHAM, Tom, LARMER, John a ROSS, David. PBL starter kit: to-the-point advice, tools and tips for your first project. 1st ed. Novato, CA: Buck Institute for Education, 2009. s. 4 - 5, s. 28 - 135. ISBN 978-097-4034-324.
 3. ARDAIZ-VILLANUEVA, Oscar, Xabier NICUESA-CHACÓNA, Oscar BRENEARTAZCOZA, María Luisa SANZ DE ACEDO LIZARRAGAB a María Teresa SANZ DE ACEDO BAQUEDANOB. Evaluation of computer tools for idea generation and team formation in project-based learning. Computers and Education. 2011, roč. 56, č. 3, s. 700-711. ISSN 0360-1315. Go to original source...
 4. LING-CHIAN, Chang a Leeb GREG C. A team-teaching model for practicingprojectbasedlearning in highschool: Collaboration between computer and subject teachers. Computers and Education. 2010, roč. 55, č. 3, 961 - 969. ISSN 0360-1315.
 5. KÖSE, Utku. Awebbasedsystem for projectbasedlearningactivities in "webdesign and programming" course. Procedia, social and behavioral sciences. 2010, roč. 2, č. 2, 1174- 1184. ISSN 1877-0428.
 6. PUCHER, Robert a Martin LEHNER. ProjectBasedLearning in ComputerScience - AReview of More than 500Projects. Procedia, social and behavioral sciences. 2011, roč. 29, č. 1, 1561-1566. ISSN 1877-0428. Go to original source...
 7. KAI WAH CHU, Samuel, S.K. TSE a Ken CHOW. Using collaborativeteaching and inquiryproject-basedlearning to helpprimaryschoolstudentsdevelopinformationlite racy and informationskills. Library & Information Science Research. 2011, roč. 33, č. 2, 132-143. ISSN 0740-8188.
 8. OTAKE, Mihoko, Ryo FUKANO, Shinji SAKO, Masao SUGID, Kiyoshi KOTANI, Junya HAYASHI, Hiroshi NOGUCHI, Ryuichi YONEDA, Kenjiro TAURA, Nobuyuki OTSU a Tomomasa SATO. Autonomouscollaborativeenvironment for project-basedlearning. Robotics and autonomous systems. 2009, roč. 57, č. 2, 134-138. ISSN 0921-8890. Go to original source...
 9. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu : 10.-12. září 2003 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Paido, 2003, s. 1-6. ISBN 80-7315-046-8.
 10. EVANS, Jennifer, Angela HARDEN a James THOMAS. What are the effective strategies to support pupils with emotional and behavioral difficulties?. Journal of Research in Special Educational Needs. 2004, roč. 4, č. 1, s. 2-16. ISSN 1471-3802. Go to original source...
 11. ISZATT, J. a T. WASILEWSKA. Nurture groups: an early intervention model enabling vulnerable children with emotional and behavioural difficulties to integrate successfully into school. Education and Child Psychology. 1997, roč. 14, č. 3, s. 63-70.
 12. HUMPHREY, Neil et.al. Primary social and emotional aspects of learning (SEAL): evaluation of small group work. 1. vyd. London: Dept. for Children, Schools and Families, 2008. s. 75-89. ISBN 978-1-84775-295-6.
 13. MEIJER, J.W. Inclusive Education and Effective Classroom Practices. Østre: European Agency for Development in Special Needs Education, 2001. s. 42, 266 s. ISBN 87-9059115-1.
 14. FORLIN, Chris, John HATTIE a Graham DOUGLAS. Inclusion: Is it stressful for teachers?. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 1996, roč. 21, č. 3, s. 199-217. ISSN 1366-8250. DOI: 10.1080/13668259600033141. Go to original source...
 15. MOSLEY, Jenny a Marilyn TEW. Quality circle time in the secondary school: a handbook of good practice. London: D. Fulton Publishers, 1999, 150 s. ISBN 18-534-6616-6.
 16. PAULA, Smith et al. Secondary social, emotional and behavioural skills (SEBS) pilot evaluation. Nottingham: DfES Publications, 2007, 120 s. ISBN 978-184-7750-020.
 17. SIXSMITH, Judith, Carolyn KAGAN a Paul DUCKETT. Pupils' emotional well-being in school: Preliminary Report for the Healthy Schools' Team. 1st ed. Manchester: Research Institute for Health and Social Change Manchester Metropolitan University, 2004, s. 989, 114 s.
 18. NÁHUBEK, K., BOUCHAL, M. Psychiatrie a medicínská psychologie pro stomatologický směr. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1979.
 19. KOTASOVÁ, Jarmila. Vybrané kapitoly z patopsychologie. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 245 s. ISBN 80-857-8330-4.
 20. GOODYER, M. I. Life experiences, Development and Childhood Psychopathology. New York : J.Wiley and Sons, 1990.
 21. SHULZ, W. Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen: Neske, 1972.
 22. LANGMEIER, J. Vývojové aspekty úzkosti. Československá pediatrie. 1977, roč. 32, č. 11, s. 646-647.
 23. L., Vašina. Sanoterapie v psychosomatické praxi. Brno: Masarykova Univerzita, 1995.
 24. Mikšík, O., 2004. Dotazník SUPSO, Psychodiagnostika s.r.o. Brno. s. 246-247.
 25. MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. 1.vyd. Praha: Portál, 1998, 239 s. ISBN 80-7178246-7.