JTIE 2012, 4(1):15-20 | 10.5507/jtie.2012.003

SYNERGY OF TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS

Michal NOVÁK
Ústav matematiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 8 616 00, Brno, ČR

The article gives an overview of professional mathematical software which students entering universities of technology are likely to use from the very beginning of their engineering studies. The article is intended as information for secondary school teachers who would like to make the transition between secondary school and university easier for their students. The software is discussed from the point of view of accessibility of the content rather than functionality. Differences of approach to preparing and distributing content are also discussed. Some suggestions of didactic use of respective products are also included.

Keywords: ICT in teaching mathematics, Maple, Mathematica, mathematical software, MATLAB

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. Přehled produktů. Praha: Czech Software First, s.r.o. URL: < http://www.maplesoft.cz/prehled-produktu>
 2. Maplets Archive. Lexington: University of Kentucky. URL: < http://maplenet.msc.uky.edu/maplets/>
 3. MATLAB, Simulink. Praha: Humusoft, s.r.o. URL: < http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/>
 4. Mathematica. Praha: ELKAN, spol. s r.o. URL: < http://www.mathematica.cz/>
 5. Stránky projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0001. Brno: VUT v Brně. URL: < http://matika.umat.feec.vutbr.cz/dvpp/>
 6. Wolfram webMathematica 3. Champaign (USA): Wolfram Research, Inc: URL: < http://www.wolfram.com/products/webmathemat ica/>
 7. HLAVIČKOVÁ, I. MATLAB. Electronic textbook for the educational programme Mathematics: how to motivate secondary school students to study at universities of technology. Brno: VUT v Brně, 2012. 51 pp. ISBN 978-80214-4481-2 (available also in Czech)
 8. KOLÁŘOVÁ, E. Maple. Electronic textbook for the educational programme Mathematics: how to motivate secondary school students to study at universities of technology. Brno: VUT v Brně, 2012. 48 pp. ISBN 978-80-214-4473-7 (available also in Czech)
 9. KOVÁR, M. Mathematica. Electronic textbook for the educational programme Mathematics: how to motivate secondary school students to study at universities of technology. Brno: VUT v Brně, 2012. 78 pp. ISBN 978-80214-4479-9 (available also in Czech)
 10. PLCH, R., ŠARMANOVÁ, P. An interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. ISSN 1933-2823, 2008, vol. 2, no. 3, pp. 281-290.
 11. PLCH, R., ŠARMANOVÁ, P. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha, Československé sdružení uživatelů TEXu. ISSN 1211-6661, 2008, vol. 18, no. 1-2, pp. 76-92 Go to original source...
 12. VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: PdF UK, 2009. 213 pp. ISBN 978-80-7290-394-8.
 13. ŽILKOVÁ, K. Školská matematika v prostredí IKT. Bratislava: UK, 2009. 136 pp. ISBN 978-80-223-2555-4.