JTIE 2012, 4(1):10-14 | 10.5507/jtie.2012.002

USE OF STATISTICS IN EVALUATION IN E-LEARNING SYSTEMS

Soňa NERADOVÁ, Josef HORÁLEK
Katedra softwarových technologií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita pardubice, Studentská 95 532 10 Pardubice 2 Česká republika

This article describes the relationship between probability of passing a test and the form of the test. The aim is mathematically express the statistical probability of passing a test fortuitously, without previous learning. The reason for this analysis is the expansion of e-learning on all educational levels.

Keywords: e-learning, testing, probability

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. VANĚK, Jindřich. E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání. V Karviné: Slezská univerzita v Opavě, 2008, 96 s. Studia Oeconomica. ISBN 978-807-2484-713. [2] ČSN ISO 690 (02 0297). Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s.
  2. Learning Management System. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/LMS
  3. LCMS. In: Kontis: e-learning [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://www.elearn.cz/uvod_soucasti_lcms.asp?menu=elearning⊂menu=soucasti⊂submenu=lcms
  4. Learning Content Management System. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lcms
  5. The Sharable Content Object Reference Model (SCORM). In: [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://www.netuniversity.cz/elearning/17-the-sharable-contentobject-reference-model-scorm
  6. Vztah obsahu, LMS a LCMS. In: Kontis: e-learning [online]. [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://www.elearn.cz/uvod_soucasti_vztah.asp?menu=elearning⊂menu=soucasti&pos=6
  7. ANDERSON, Lorin W, David R KRATHWOHL a Benjamin Samuel BLOOM. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Complete ed. New York: Longman, c2001, 352 s. ISBN 08-013-1903-X.
  8. USING MIND MAPS IN TEACHING COMPUTER NETWORKS. Journal of Technology and Information Education: Časopis pro technickou a informační výchovu. 2011, roč. 3, č. 2, s. 3. ISSN 1803-537X. Dostupné z: http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2011/neradova.pdf