JTIE 2011, 3(3):30-33 | 10.5507/jtie.2011.038

ICT IN EDUCATION – WEB PAGES TODAY

Jan KUBRICKÝ
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc, ČR

The article deals with ICT in education, current position of these modern technologies, including their advantages and disadvantages, which may present generation of education to a large extent. More attention is paid to the service of the Internet - WWW and her near theory of connectivism, which is in educational circles have been widely discussed. Finally, this paper is a list of popular today and usable websites and applications for teaching.

Keywords: Eduction, ICT, Connectivism, Web Pages

Published: December 1, 2011

Download citation

References

  1. ZOUNEK, Jiří, 2009. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-5123-2.
  2. ZOUNEK, Jiří a ŠEĎOVÁ, Klára, 2009. Učitelé a technologie. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-187-4.
  3. ŠIMONOVÁ, Ivana aj., 2010. Styly učení v aplikacích eLearningu. Hradec Králové: Miloš Vognar. ISBN 978-80-84771-44-1.
  4. BRDIČKA, Bořivoj, 2008. Konektivismus - teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí [online]. Učitelský spomocník. [cit. 2011-04-05]. Dostupné z: http://www.spomocnik.cz/pub/Konektivismus_BB08.pdf
  5. KUBRICKÝ, Jan, 2010. Aktuální trendy vzdělávání v oblasti programování a tvorby webových aplikací. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové: GAUDEAMUS. ISBN 978-80-7435-014-6.
  6. PRŮCHA, Jan, 2006. Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe. Pedagogika, roč. 56, č. 4, s. 307-315. ISSN 0031-3815.