JTIE 2011, 3(3):25-29 | 10.5507/jtie.2011.037

REFLECTION OF SELF-ASSESSMENT IN TECHNICAL EDUCATION AT THE CZECH PRIMARY SCHOOLS

Dominika STOLINSKÁ, Pavlína NAKLÁDALOVÁ
Katedra primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta UP, Olomouc, ČR

The paper presents the part of outputs, which were made by behavioral method – analysis of educational process in technical education at primary schools. We focused on methods of pupil´s assessment in the content from transformation the passive acceptation of teacher´s assessment the pupil´s outputs to the active cooperation in assessment process and the final part is self-assessment by pupil.

Keywords: self-assessment, primary school, technical education, analysis of educational process

Published: December 1, 2011

Download citation

References

 1. Bajtoš, J., Pavelka, J. Základy didaktiky technickej výchovy. Prešov: FHPS, 1999. ISBN 80-88722-46-2.
 2. Bárková, H. (1983) Didaktické aspekty interakce učitel-žák na základní škole. Ostrava: PdF.
 3. Bellack, A. A., et al. (1966) The Language of the Classroom. New York: Teachers College Press.
 4. Bílá kniha : Národní program rozvoje vzdělávání v České Republice. (2001) Praha: Tauris.
 5. Blaško, M. (2013) Kvalita v systéme modernej výučby. Košice: KIP TU. Dostupné z: http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310
 6. Blatný, M. (2010) Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
 7. Helus, Z. (2007) Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing.
 8. Kolář, Z., Šikulová, R. (2009) Hodnocení žáků. Praha: Grada.
 9. Pre-school and Primary Education in the European Union. (1994) Brussels: EURYDICE European Unit.
 10. Tollingerová, D. (1971) Bellackova metoda mikroanalýzy a její formální zápis. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
 11. Vilánek, J. (2007) L. S. Vygotskij, A. N. Leont'jev, P. J. Gal'perin, N. F. Talyzinová.