JTIE 2011, 3(3):20-24 | 10.5507/jtie.2011.036

VERIFICATION AND RECONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF TEACHING AIDS IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc

The article deals with an issue of a systematization and categorization of teaching aids. There is a number of teaching aids that were not reflected in the current classifications, e.g. LMS (learning management system), chat etc. The aim of this article is therefore to perform an analysis of the current systems and physical didactic means in terms of education and to submit a new system based on the analysis.

Keywords: Teaching aid, physical didactic means, system, categorization, verification

Published: December 1, 2011

Download citation

References

  1. RAMBOUSEK, V. a kol. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 302 s.
  2. TŮMA, Jan. Moderní technické prostředky ve výuce: Vysokošk. učeb. Vyd. 1. Praha, 1974.
  3. NIKL, Jiří. Didaktická technika I: Určeno pro posl. pedagog. fak. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1984. 310 s. Učební texty vys. škol.
  4. CHROMÝ, Jan. Materiální didaktické prostředky v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Verbum, 2011. 209 s. Komunikace a média; sv. 6. ISBN 978-80-904415-5-2.
  5. ROTPORT, Miloslav. Didaktická technika. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2003. 74 s. ISBN 80-245-0481-2.
  6. SLAVÍK, Milan, HUSA, Jiří a MILLER, Ivan. Materiální didaktické prostředky a technologie jejich využívání: [textová studijní opora]. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2007. 48 s. ISBN 978-80-213-1705-5.
  7. LABISCHOVÁ, Denisa. Didaktická média ve výuce dějepisu [CD-ROM]. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, Power Point.
  8. ŠIK, Vladimír. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Ústí n. L.: Pedagogická fakulta, 1984. 163 s. Učební texty vysokých škol.
  9. BOHONY, P. Didaktická technológia. 1. vyd. Nitra: UKF, 2003. 176 s. ISBN 80-8050-653-1.
  10. DRAHOVZAL, Jan, KOHOUTEK, Rudolf a KILIÁN, Oldřich. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. 156 s. ISBN 80-85931-35-4.