JTIE 2011, 3(3):8-12 | 10.5507/jtie.2011.034

IMPORTANCE AND CATEGORISATION OF TRADITIONAL TOYS FOR THE CHILD'S DEVELOPMENT

Miroslav JANU
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc, ČR

The author develops the toys theory in connection to their application in the child's development. The role of a toy during the cognitive, emotive and physical development of a child is defined using the suitable methods. Furthermore, the categorisation of the toys is performed in connection to experiments of other authors.

Keywords: toy, categorisation, child

Published: December 1, 2011

Download citation

References

 1. Dostál, A., M., Opravilová, M. Úvod do předškolní pedagogiky. 2 doplněné vydání, Praha: SPN, 1988.
 2. Duplinský, J. Hra a hračka z pohledu psychologa. Pedagogika. Příloha na pomoc pedagogické praxi, 1993, roč. 43, č. 6.
 3. Duplinský, J. Dítě profesionál svého oboru. Hračka, roč. 1991, č. 3-4.
 4. Mateřská školka dnes. Praha, roč. 1994, č. 6.
 5. Matějček, Z. Hračky a dětská psychologie. Hračka: Odborný časopis pro hračku a hru. 1995, vol. XXX, no. 1.
 6. Mišurcová, V., Fišer, J., Fixl, V. Hra a hračka v životě dítěte. 1. vyd. Praha : SPN, 1980.
 7. Opravilová, E. Příprava na školu v modelu osobnostně orientované výchovy. Informatorium 3 - 8, roč. 1994 - 95, č. 3.
 8. Pedagogická encyklopedie. I. Díl. Red. O. Chlup, j. Kubálek, J. Uher. Praha : Tiskařské a vydavatelské podniky "Novina". 1938
 9. Stoppardová, M. Otestujte své dítě. Jak objevit a rozvíjet schopnosti dítěte. 1. vyd. Martin : Neografia, 1992, ISBN 80-85186-49-7.
 10. Svobodová, J. Návrh optimální struktury sortimentu hraček z hlediska potřeb dětského vývoje a dětské hry. Predškolská výchova, 1989/1990, roč. XLIV, č. 7. MŠM TV SSR, SPN Bratislava.
 11. Titěra, D. a kol. Hračky. Konstrukce a výroba. 1. vyd. Praha: SNTL, 1963.
 12. Vicilka, M. Autismus a možnosti výchovné praxe. 1. vyd. Praha: Septima, 1995, ISBN 80-85801-58-2.