JTIE 2010, 2(2):58-61 | 10.5507/jtie.2010.036

VIRTUAL REALITY AS A SUBJECT OF PROJECT TUITION

Josef MATĚJUS
Univerzita Hradec Králové,, Přírodovědecká fakulta,, Katedra informatiky,, Rokitanského 62, 500 03, Hradec Králové 3, ČR

The article based on practical experience deals with the application of virtual reality in project tuition and in subjects of functional art. Virtual reality could be the goal and also the means of an educational process. Virtual reality originates from different fields of activity. Its use helps tighten relationships among other subjects.

Keywords: Alternative methods of teaching, project tuition, informative education, computer graphics, programming, virtual reality

Published: August 1, 2010

Download citation

References

  1. AUKSTAKALNIS, Steve; BLATNER, David. Reálně o virtuální realitě - Umění a věda virtuální reality. Brno: Jota, 1994. 283 s. ISBN 80-85617-41-2.
  2. FOŘT, Petr; KLETEČKA, Jaroslav. Autodesk Inventor - Funkční navrhování v průmyslové praxi. Brno: Computer Press, 2007. 318 s. ISBN 978-80-251-1773-6.
  3. KULAGIN, Boris. 3 ds Max 8. Průvodce modelováním a animací. Brno: Computer Press a.s., 2007. 389 s. ISBN 978-80-251-1463-6.
  4. LINHART, Josef. Psychologie učení: Příručka pro studium na pedagogických fakultách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 392 s.
  5. MATĚJUS, Josef. Parametrické modelování a tvorba multimediálních opor jeho výuky. Media4u Magazine, 2010, X1/2010, s. 133. ISSN 1214-9187.
  6. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7.
  7. SOCHOR, Jiří; ŽÁRA, Jiří; BENEŠ, Bedřich. Algoritmy počítačové grafiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 184 s. ISBN 80-0101406-1.
  8. SOLFRONK, Jan. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, 1995. 51 s.
  9. TROELSEN, Andrew. C# a.NET 2.0 profesionálně. Brno: Zoner Press, 2006. 1197 s. ISBN 80-86815-42-0.