JTIE 2010, 2(2):16-22 | 10.5507/jtie.2010.028

SELECTED TYPES OF INTERACTIVE BOARDS AND THEIR USAGE AT PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS.

René SZOTKOWSKI
Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Modern technical educational means, including an interactive board, are being implemented into educational process increasingly. Therefore we focused on the most common types of interactive boards in the entry; we also present partial results of the survey which dealt with the problems of an interactive board usage in lessons - to find out concrete types of interactive boards used by teachers of primary and secondary schools in Olomoucký and Moravskoslezský region.

Keywords: the interactive board, teacher, education, research, PC, overhead projector

Published: August 1, 2010

Download citation

References

 1. SLAVÍK, M., HUSA, J., MILLER, I. Materiální didaktické prostředky a technologie jejich využívání. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 50 s. ISBN 978-80-2131705-5.
 2. Interactive whiteboard [online]. 2010 [cit. 2010-08-24]. Dostupný z WWW: .
 3. Interaktivní tabule [online]. 2010 [cit. 201008-24]. Dostupný z WWW: .
 4. DOSTÁL, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 5. SMART Technologies [online]. 2009 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 6. PROMETHEAN : LIGHTING THE FLAME OF LEARNING [online]. 2002 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 7. EBeam [online]. 2009 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 8. Online Interaktivní tabule.eu : VARIOboard [online]. 2009 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 9. EkoTAB :..a můžete číst myšlenky [online]. 2007 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 10. ONfinity [online]. 2009 [cit. 2009-08-02]. Dostupný z WWW: .
 11. PELIKÁN, J. Metodologie výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působení. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1991. 147 s. ISBN 80-7066-398-7.
 12. HAUSNER, M. a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec : Venkovský prostor, 2007. 72 s. ISBN 978-80-903897-0-0.
 13. SMITH, H., HIGGINS, S., WALL, K., MILLER, J. Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning (on-line). 2005, Malden - USA, John Wiley & Sons Inc., Volume 21, Issue 2, Pages 91-101. ISSN 13652729 (on-line). Go to original source...
 14. BEAUCHAMP, G., PARKINSON, J. Beyond the 'wow' factor: developing interactivity with the interactive whiteboard. School Science Review. 2005, Herts - UK, The Association for Science Education, Volume 86, Issue 316, Pages 97-103. ISSN 0036-6811 (print).
 15. ARMSTRONG, V., BARNES, S., SUTHERLAND, R., CURRAN, S., MILLS, S., THOMPSON, I. Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: the use of interactive whiteboard technology. Educational Review. 2005, New York - USA, Routledge, Volume 57, Issue 4, Pages 457 - 469. ISSN 0013-1911 (print). ISSN 1465-3397 (on-line). Go to original source...