JTIE 2009, 1(3):139-144 | 10.5507/jtie.2009.075

SKALOPTYM - UNIVERSAL SOFTWARE FOR OPTIMALIZATION OF TECHNICAL PROBLEMS

Renata KASPERSKA1, Andrzej KASPERSKI2
1 Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, Poland
2 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra, Poland

The work concerns the optimization tasks of technical problems. In the paper optimization bases are outlined, selected computer programs to solve optimization tasks are characterized, and the software implemented by authors for didactics of scalar optimization of different problems is presented.

Keywords: optimization, optimal design, global solution, genetic algorithm.

Published: December 1, 2009

Download citation

References

 1. DEB, K. Optimization For Engineering Design: Algorithms And Examples. Prentice-hall Of India Pvt Ltd, 2009, ISBN: 812030943X.
 2. ESCHENAUER, H., KOSKI, J., OSYCZKA, A. Multicriteria design optimization. Procedures and applications. Berlin-Heidelberg : Springer-Verlag, 1990. ISBN: 0387506047.
 3. FINDEISEN, W., SZYMANOWSKI, J., WIERZBICKI, A. Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. Warszawa : PWN, 1980. ISBN 83-01-00976-4.
 4. Fortran Calculus Compiler (on-line). 2005-2009 [cit. 2009-08-01]. URL : .
 5. Global Optimization Software (on-line). 2008-2009 [cit. 2009-08-01]. URL : .
 6. GOAL, Genetic algorithm optimization (on-line). 2003-2009 [cit. 2009-08-01]. URL:
 7. GUTENBAUM, J. Modelowanie matema-tyczne systemów. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. ISBN 83-87674-53-2.
 8. KASPERSKA, R. Algorytmy genetyczne. Podstawy optymalizacji konstrukcji pod red. M. Ostwald. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003. s. 146-160. ISBN 83-7143-565-7.
 9. KASPERSKA, R., KASPERSKI, A. Agent programowy w systemie optymalizacji konstrukcji cienkościennych. Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji pod red. B. Pietrulewicz. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008. s. 37-47. ISBN 978-83-7481-299-0.
 10. KASPERSKA, R., MAGNUCKI, K., OSTWALD, M. Bicriteria optimization of cold-formed thin-walled beams with monosym-metrical open cross sections under pure bending. Thin-Walled Structures, 2007. Vol. 45, no 6, s. 563-572. ISSN 0263-8231.
 11. KASPERSKA, R., OSTWALD, M. Polyoptimal design of sandwich cylindrical panels with the application of an expert system. Engineering Optimization. Taylor and Francis Ltd, 2006. Vol. 38, no 6, s. 739-753. ISSN 1029-0273 (electronic) 0305-215X (paper).
 12. MORÉ, J.J., WRIGHT, S.J. Optimization software guide, Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 1993. ISBN 0-89871-322-6.
 13. RAO, S.S. Engineering Optimization. Theory and practice. John Wiley & Sons, 1996. ISBN 978-0-471-55034-1.
 14. STACHURSKI, A., WIERZBICKI, A. Podstawy optymalizacji. Warszawa : Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2001. ISBN 83-720-7247-7.
 15. STADNICKI, J. Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykłada-mi zastosowań technicznych. Warszawa : WNT, 2006. ISBN 83-204-3140-9.
 16. SYSŁO, M.M., DEO, N., KOWALIK, J. S. Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w języku Pascal. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-11818-0.
 17. TARNOWSKI, W. Wspomaganie komputerowe CAD/CAM - Podstawy projektowa-nia technicznego. Warszawa : WNT, 1997. ISBN 83-204-2165-9.
 18. VENKATARAMAN, P. Applied Optimization with MATLAB Programming. John Wiley & Sons, Inc, 2002. ISBN 0-471-34958-5.