JTIE 2009, 1(3):118-121 | 10.5507/jtie.2009.070

ADOBE FLASH AS PLATFORM FOR CREATION OF ONLINE MULTIMEDIA EDUCATIONAL CONTENT

Kamil KOPECKÝ
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc

The article describes world's standard for creation of multiplatform multimedia content Adobe Flash with aiming on using in educational process. Article describes elementary features of development environment of Adobe Flash (for example in connection with 3D imaging), introduces examples of multimedia educational objects increasing effectivity of educational process.

Keywords: Adobe Flash, multimedia content, Papervision3D, education, MCO, SWF

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. Millward Brown. Methodology for Adobe plug-in technology study. Adobe, 2008. URL: <http://www.adobe.com/products/player_census/methodology/>
  2. Google. Papervision 3D. URL: <http://code.google.com/p/papervision3d/>
  3. Khronos Group. Collada. URL: <https://collada.org/>
  4. MORENO, R. MAYER, R. Cognitive principles of multimedia learning: The role of modality and contiguity. Journal of Educational Psychology, 1999. p. 358-368. Go to original source...
  5. LISALOVÁ, J. Využití multimedií ve vzdělávání učitelů. Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006. URL: <http://www.csvs.cz/konference/NCDiV2006_sbornik/Lisalova.pdf>