JTIE 2009, 1(3):110-114 | 10.5507/jtie.2009.068

THE DIDACTIC ASPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING THE TECHNICAL SUBJECTS

Anna KÚTNA, Hedviga PALÁSTHY
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok, Slovakia

The development of the science and technology in particular invariably provoked extreme pressure on all education systems. The growing discrepancy between the amount of knowledge that man has to cope with limited time and opportunities to their adoption. It is necessary to modernize the content and design education. The schools usually respond conservatively, slowly and carefully. New thinking has placed increased demands on permanent self-educators. The aim of the contribution is to remit to the importance of information and communication technologies in teaching the subject of computer networks at the Department of Informatics, Pedagogical Faculty, Catholic University in Ruzomberok. The contribution presents the distance education, the preparation of electronic teaching materials and tests in Moodle system, the demonstration of sample chapter, which discusses various aspects such as architecture, management, and security models.

Keywords: e-learning, ICT, didactic aspects, computer networks

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. Círus, L. The Didactic support of education of matematics by information technologies at primary school. In International Conference Presentation of mathematics ´06 Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 111-118
  2. Černák, I., Ortančíková, H., Kútna, A. Problem of the Distance Education in the Subject Computer Network, In: Recenzovaný zborník medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu, Ekonomická univerzita v Bratislave 5. marca 2008, s. 74 - 83, ISBN 978-80-225-2510-7.
  3. Černák, I., Mašek, E. Základy elektronického vzdelávania. Vysokoškolská učebnica, Ružomberok 2007. s.343, ISBN 978-80-8084-1713
  4. Habiballa, H. Didaktický experiment ve výuce teoretické informatiky. In: Technológia vzdelávania. 03, 2003, s. 6
  5. Tesař, M. Prerod žiaka na študenta z pohľadu stredoškolského učiteľa informatiky. In: Učiteľské noviny. č. 43, 2002, s. 3.
  6. Šebej, P. Metodika výučby práce s počítačom a programovými prostriedkami. In: Metodické a obsahové aspekty humanizácie technického vzdelávania vo výučbe spoločensko - vedných predmetov, cudzích jazykov a matematiky, Fakulta výrobných technológii, TU, Str. 142 - 149. Prešov - Slovensko. 1999. ISBN 80-7099-472-X
  7. Van Hees E. J. W. M. Computers and Education. Vol. 6, 311, 1982
  8. Zelenický, Ľ. Nové trendy v prírodovednom vzdelávaní. In: Technológia vzdelávania. č. 12, 2000, s. 8 - 11. Nitra: Slovidac, 2000