JTIE 2009, 1(3):101-102 | 10.5507/jtie.2009.065

WORKING EFFECTIVELY WITH LEGACY CODE

Jan LAVRINČÍK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, ®iľkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Published: December 1, 2009

Download citation