JTIE 2009, 1(3):96 | 10.5507/jtie.2009.061

C++ DEMYSTIFIED: A SELF-TEACHING GUIDE

Milan KLEMENT, Jan LAVRINČÍK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

Published: December 1, 2009

Download citation