JTIE 2009, 1(3):38-42 | 10.5507/jtie.2009.053

THE POTENTIAL FOR CREATIVITY OF PUPILS IN TECHNICAL EDUCATION AT THE SECOND LEVEL PRIMARY SCHOOLS

Pavel PECINA1, Silvie MALÁ2
1 Katedra didaktických technologií, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 602 00, Brno, Česká republika
2 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Pořící 31, 602 00, Brno, Česká republika

Article is devoted to issues of technical creativity of pupils at the second level elementary school. After the initial definition of the issue is focusing on the technical challenges in creative teaching practices at the second level primary schools.

Keywords: Creativity, technical creativity, creative role

Published: December 1, 2009

Download citation

References

 1. HANDE, W. Gestaltung schöpferisch- technischer Schülertätigkeiten beim Experimentieren In. Eksperymenty uczniow W nauczaniu techniki.Zielona Gora: WSzP, 1985, s. 79- 91.
 2. KOŽUCHOVÁ, M. Rozvoj technickej tvorivosti. Bratislava: UK, 1995. ISBN 80-223-0967-2.
 3. KOŽUCHOVÁ, M. POMŠÁR, Z. KOŽUCH, I. Fenomén techniky vo výchove a vzdělávání v základném škole. Bratislava: UK, 1997. ISBN 80-223-1135-9.
 4. KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M., HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů vybrané kapitoly. Olomouc: UP, 2004. ISBN 80-244-0848-1
 5. LOKŠOVÁ, I. - LOKŠA J. Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0374-2.
 6. MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti, a tvořivosti žáků. Brno: MU,1998. ISBN 80-210-1880-1.
 7. NOVOTNÝ, J., ZUKERSTEIN, J. Rozvoj technicky orientované tvořivosti pomocí projektových metod In: XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3.
 8. OKOŇ. W. K základům problémového vyučování. Praha: SPN, 1966.
 9. PECINA, P. Vliv problémových metod výuky na rozvoj technické tvořivosti žáků.Disertační práce.Brno:PdF MU,2005.
 10. PECINA, P. Tvořivost ve vzdělávání žáků. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-210-4551-4.
 11. PECINA, P. ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8
 12. SMÉKAL, V. Tvořivost a škola In KOLEKTIV. Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996, s. 7-15
 13. ŠVEC,V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
 14. ZELINA, M. ZELINOVÁ, M. Rozvoj tvořivosti dětí a mládeže. Bratislava: SPN, 1990. ISBN 80-08-00442-8.