JTIE 2009, 1(3):29-31 | 10.5507/jtie.2009.051

CONDITIONS OF STUDENT'S ACTIVATION IN TECHNICAL EDUCATION

Elżbieta MASTALERZ
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Author describes basic issues concerning student's activation goals and purposes of technical education, and correct conduct of technical lessons in schools. Conditions for practical technical activation are formulated basing on literature and research.

Keywords: activation, student, teacher, technical education

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2004
  2. Mastalerz E., Gałązka E.: Inspiracje do aktywizującej uczniów edukacji ogólnotechnicznej, Wydawnictwo Naukowe AP, seria: NOWOCZESNA SZKOŁA, Kraków, 2006, s.238, ISBN 83-7271-398-7
  3. Wilsz J., Aktywizowanie uczniów w procesie kształcenia technicznego, [w] Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości, red. M. Kajdasz - Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz 2003
  4. Ziętkiwicz K. M., Jak aktywizować uczniów. "Burza mózgów" i inne techniki w edukacji, Poznań 2000