JTIE 2009, 1(3):17-23 | 10.5507/jtie.2009.049

ABOUT THE CURRICULUM CONTENTS STRUCTURE OF TECHNICAL SUBJECTS IN PRIMARY EDUCATION - GENERALIZATIONS

Jiří KROPÁČ sr.1, Jiří KROPÁČ jr.2, Jitka PLISCHKE1
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno

The artical is based on the results of J. Bruner´s research on the structure of curriculum contents as presented by M. Pasch. The authors present the initial concept of the so-called generalizations for the technical subjects instruction in primary education. They also deal with connections of generalizations and the relationship of facts and generalizations from the viewpoint of generalizations accuracy.

Keywords: Technical subjects, instruction, curriculum contents structure, generalization, facts

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online] - [cit. 2009-02-12]. Dostupné na WWW: .
  2. Webová stránka 1. ZŠ Frýdek-Místek [online] - [cit. 2009-02-12]. Dostupné na WWW: http://www.1zsfm.cz/ucebni-plany-a-osnovy-2008-2009
  3. PASCH, M. aj. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
  4. WOLFFGRAMM, H. Allgemeine Technologie. Band 1. Teil 1. Hildesheim : Verlag Franzbecker, 1994. ISBN 3-88120-241-2.
  5. STOFFA, J. a ŠEFARA, M. Naša vízia technickej výchovy tretieho tisícročia. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : Sborník I. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1999, s. 10-17. ISBN 80-244-0051-0.
  6. KROPÁČ, J. a CHRÁSKA, M. Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-244-0897-X.
  7. Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva [online] - [cit. 2009-03-09]. Dostupné na WWW: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=12&h=38
  8. HYŽÍK J. Energetické využívání odpadu je nepostradatelné. Odpady, 2008, roč. 18, č.1, s. 21-22. ISSN 1210-4922.
  9. PEROUTKA K. a SUZOVÁ J. Znečišťující látky z energetického využití odpadů - fakta a mýty. Odpady, 2008, roč. 18, č. 4, s. 20-22. ISSN 1210-4922.
  10. MEIER, B. Festigen durch Wiederholen, Eben, Systematisieren, Anwenden. Unterricht - Arbeit + Technik, 2008, Jahrgang 10, Heft 40, S. 62. ISSN 1438-8987.