JTIE 2017, 9(1):43-60 | 10.5507/jtie.2016.009

TWO METHODS OF EVALUATION OF ADAPTIVE STUDY MATERIALS

Kateřina KOSTOLÁNYOVÁ, Jana ŠARMANOVÁ
Ostravská univerzita

In this paper, adaptive e-learning means individualized e-learning instruction which automatically adapts the study material to every student’s personal characteristics, i.e. their learning styles. In order for this form of instruction to be successful, highly structuralized and adaptable study materials are essential. As far as the author is concerned, it is a new and demanding way of creating study materials. Therefore, feedback about their quality is of paramount importance. The goal of the paper is to introduce two new methods of automatic evaluation. At the conclusion of instruction, the log about students’ behavior in the online mode is analyzed. In the analysis, both statistical methods and data mining are used. The paper describes the theoretical proposition of both types of evaluation and their verification in practice.

Keywords: adaptive instruction, textbook evaluation, student’s behavior analysis

Received: March 4, 2016; Accepted: April 18, 2016; Prepublished online: April 20, 2016; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Drápela, R. (2013). Systém řízení výuky adaptované podle učebního stylu studenta. Ostrava. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky.
 2. Dvořáčková, M. & Šarmanová, J. (2011). Instructional Objects Evaluation in E learning. In: E learning innovative models for the integration of education, technology and research: 5th GUIDE International Conference Proceedings. Rome, Italy: GUIDE ASSOCIATION. ISBN 978-88-97772-00-2.
 3. Dvořáčková, M. (2016). Auto-evaluační algoritmy e-learningových kurzů. Dizertační práce. Ostravská univerzita.
 4. Dvořáčková, M. (2010). Evaluace jako nástroj zjišťování kvality v dalším vzdělávání. Praha. Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné na http://www.nuv.cz/t/evaluace-jako-nastroj-zjistovani-kvality-v-dalsim-vzdelavani
 5. Gilbert, J. & Han, C. (1999). An Adaptive Instruction System based on Learning Styles. In: Proceedings of International Conference on Mathematics / Science Education and Technology, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 1999, s. 100 105. Dostupné z: http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.ViewAbstract&paper_id=10421
 6. Komenský, J., A. (1948). Didaktika velká. Brno: Komenium.
 7. Kostolányová, K. (2012). Teorie adaptivního e-learningu. Ostrava: Ostravská univerzita. 118 s. ISBN 9788074640148.
 8. Kostolányová, K. (2013). Modelování adaptivní personalizované e-learningové výuky. Habilitační práce. Univerzita Hradec Králové. 197 s.
 9. Kostolányová, K., Šarmanová, J. & Takács, O. (2009). Learning Styles and Individualized eLearning. Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava. s. 136-142. ISBN 9788073685775.
 10. Novotný, S. (2010). Individualization of teaching through e-learning. Development of Students - Learning Profile Questionnaire, In Theoretical and Practical Aspectsof Distance Learning. Katowice: Studio NOA. s. 105-116. ISBN 9788360071304.
 11. Smits, D. & De Bra, P. (2011). GALE: a highly extensible adaptive hypermedia engine. In: Proceedings of the 22nd ACM conference on Hypertext and hypermedia (HT '11). New York: ACM, 2011, s. 63-72.
 12. Šarmanová, J. & Kostolányová, K.( 2008). Intelligent individualization of study through E-learning. Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava. s. 136-142. ISBN 9788073685775.
 13. Šarmanová, J. (2011). Příručka pro autory adaptivních studijních opor. Ostrava: VŠB TU Ostrava.
 14. Šeptáková, E. & Šarmanová, J. (2014). Evalution of E-Learning Support by Means of Semantic Network of Terms. Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava. s. 219-227. ISBN 9788074645617.
 15. Šeptáková, E. (2016). Sémantická síť pojmů v adaptivním e-learningu. Dizertační práce. Ostravská univerzita.
 16. Takács, O. (2014). Automatizované řízení adaptivní výuky v e-learningu podle stylů učení studenta. Dizertační práce. VŠB - Technická univerzita. Ostrava.
 17. Weber, G. & Brusilovsky, P. (2016). ELM-ART - An Interactive and Intelligent Web-Based Electronic Textbook. International Journal of Artificial Intelligence in Education 26 (1), 72-81. Go to original source...