JTIE 2017, 9(1):15-29 | 10.5507/jtie.2016.024

STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION AND THEIR VIEW ON THE USE OF ELECTRONIC STUDY MATERIALS

Miroslav CHRÁSKA
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

The article presents the results of a comparative research study performed at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc, which involved first grade students. The research was aimed at various types of information resources the students use during their study including their opinion about electronic study materials. We used a cluster analysis to investigate typical groups of students in the research sample according to their use of and approach to electronic study materials. A total of three groups of students were identified that have completely different approaches to using information resources. The article was a part of an project IGA_PdF_2015_009.

Keywords: university student, electronic study materials, traditional printed study materials, cluster analysis, comparative research.

Received: May 2, 2016; Accepted: July 25, 2016; Prepublished online: July 29, 2016; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Baker, S. J. D. R. & Yacef, K. (2009). The State of Educational Data Mining in 2009: A Review and Future Visions. Journal of Educational Data Mining. 1(1).
 2. Buckingham Shum, S., Ferguson, R. (2012). Social Learning Analytics. Educational Technology & Society, 15(3), 3-26.
 3. Fidalgo, P. (2012). Learning Networks and Moodle Use in Online Courses: A Social Network Analysis Study. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
 4. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
 5. Chráska, M. (2014). Approaches of University Students to Traditional and Electronic Study Materials - Results of Cluster Analysis. In Stoffová, V. XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologie in the Information- and Knowledge-Based Society. Brno: Tribun EU, s. 83-92.
 6. Janská, L. (2013). Elektronické studijní opory a jejich hodnocení studenty Pedagogické fakulty. Trendy ve vzdělávání 2013. Roč. 6, č. 1. s. 220-225.
 7. Juhaňák, L., Zounek, J. (2015). Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015: Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11.9. 2015, Budapest, Hungary.
 8. Klement, M., Chráska, M., & Chrásková, M. (2015). The use of the semantic differential method in identifying the opininons of university students on education realized through e-learning. In The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Amsterdam: Elsevier (NL), s. 1214-1223. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.04.165 Go to original source...
 9. Long, P. & Siemens, G. (2011). Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education. EDUCAUSE Review, 46(5).
 10. Meloun, M., Militký, J., & Hill, M. (2005). Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Academia.
 11. Rabbany, R., et al. (2013). Collaborative Learning of Students in Online Discussion Forums: A Social Network Analysis Perspective. In Peña-Ayala, A. (Ed.): Educational Data Mining: Applications and Trends (pp. 441-466).
 12. Reimann, P., Yacef, K., & Kay, J. (2011). Analyzing Collaborative Interactions with Data Mining Methods for the Benefit of Learning. Computer-Supported Collaborative Learning Series, 12, 161-185.
 13. Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational data mining: A review of the state-ofthe-art. IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, part C: Applications and Reviews, 40(6), 610- 618. Go to original source...
 14. Siemens, G. (2012a). Learning Analytics: Envisioning a Research Discipline and a Domain of Practice. International Conference on Learning Analytics & Knowledge 2012. Go to original source...
 15. Siemens, G., Baker, R.S.J.d. (2012b). Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge. Go to original source...
 16. Staudková, H. (2015). Způsoby využívání digitálních technologií vysokoškolskými studenty. Pedagogika, roč. 65, č. 3, 2015, s. 301-313.
 17. Šarmanová, J., Kostolányová, K. (2015). Adaptive E-learning: From Theory to Practice. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. roč. 2015, sv. 4, s. 34-47.
 18. Zounek, J. (2006). ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U 11, Brno: Masarykova univerzita, s.