JTIE 2017, 9(1):5-14 | 10.5507/jtie.2016.025

THE APPLICATION OF TABLETS FROM PRIMARY TEACHERS PERSPECTIVE

Lenka BENEDIKTOVÁ
Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika

Lessons which are supported by modern technologies is a topic very much discussed these days. Mainly in recent years mobile devices desire to have their place in lessons, especially tablets. Presented research study deals with teacher's opinions on involving these devices in lessons. After finisihing the research, a questionnaire for primary school teachers with different approbations was set up. Individual parts of the questionnaire mainly dealt with whether the respondent even uses tablets in his or hers lessons, alternatively how often etc. The results tell us, that on one hand we can see teachers who are trying to use touch devices in lessons because they see all the positives. But against this group stand the teachers who are still afraid of tablets.

Keywords: modern technologies in education, primary school, tablet.

Received: April 29, 2016; Accepted: July 28, 2016; Prepublished online: July 29, 2016; Published: February 1, 2017

Download citation

References

 1. Burden, K. et al. (2012). iPad Scotland Evaluation. Dostupné z: http://www.tablet-academy.com/uploads/news/Scotland-iPad-Evaluation.pdf.
 2. Clark, W., & Luckin, R. (2013). iPads in the Classroom. Dostupné z: https://www.lkldev.ioe.ac.uk/lklinnovation/wp-content/uploads/2013/01/2013-iPads-in-the-Classroom-v2.pdf.
 3. Fojtík, R. (2014). Mobile Technologies Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 342-346.
 4. Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing.
 5. Kobie, N. (2012). The school that swapped its laptops for iPads and wants to switch back. Dostupné z: http://www.alphr.com/blogs/2012/09/11/the-school-that-swapped-its-laptops-for-ipads-and-wants-to-switch-back.
 6. Kroc, L. (2015). Je zákaz mobilních technologií ve škole řešením? Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20495/.
 7. Mediaguru (2015). MP: Smartphonů je přes tři miliony, tabletů 1,7 mil. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/02/mp-pocet-smartphonu-presahl-3-miliony-tabletu-je-17-mil/#.VyLiJPmLQdU.
 8. Neumajer, O. (2016). Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat. Dostupné z: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20183/DISKUZE-O-TABLETECH-JE-POTREBNA-MUSI-ALE-VYCHAZET-Z-OBJEKTIVNICH-DAT.html>.
 9. Neumajer, O., & Růžičková, D. (2015). Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Souhrnna_zprava_Vzdelavame_pro_budoucnost.pdf.
 10. Nielsen, L. (2013). Finally! Research-based proof that students use cell phones for learning. Dostupné z: http://theinnovativeeducator.blogspot.cz/2013/02/finally-research-based-proof-that.html.
 11. Rusek, M., & Stárková, D. (2014). Využití m-technologií v problémové, badatelské a projektové výuce. 12. Mezinárodní studentská konference Praha, 85-91. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2011/11/PBE2014.pdf.
 12. Rusek, M. (2011). Mobilní telefony legálně ve výuce. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13413/MOBILNI-TELEFONY-LEGALNE-VE-VYUCE.html.