JTIE 2015, 7(2):17-26 | 10.5507/jtie.2015.014

HOW DO THEY PERCEIVE SELECTED TECHNICAL AND DIDACTICAL TERMS TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION

Eva ROUČOVÁ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

The paper presents the results of a qualitative and quantitative research of selected technical and didactic concepts of kindergarten teachers. Its execution took place during the evaluation activities of the project Professional Support of Teachers of Preschool Education, the key activity of Programs of Preschool Polytechnic Education.

Keywords: preschool education, technical literacy, technical education, quantitative and qualitative educational research

Received: December 2, 2015; Accepted: December 2, 2015; Prepublished online: December 2, 2015; Published: December 22, 2015

Download citation

References

  1. Šmelová, E. (2013). Předškolní vzdělávání versus kurikulární reforma. In Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 1, s. 31- 34.
  2. Honzíková, J. & Sovová, P. (2013). Inovace studijního programu učitelství pro mateřské školy. In Journal of Technology and Information Education. Vol. 5, N. 3. s. 20 - 25.
  3. Weber, K. & Custer, R. (2005). Gender - based Preferences toward Technology Education Content, Activities and Instructional Methods. In Journal of Technology Education. Vol. 16, N. 2. [cit. 2015-07-19] Dostupné z WWW: <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v16n2/pdf/weber.pdf >
  4. Honzíková, J. (2003). Vzdělávání z genderového hlediska. In Slovenské školství v kontexte európskej integrácie. Nitra: Ústav techhnológie vzdelávania Pf UKF. Sborník abstrakt s. 15, sborník příspěvků CD ROM.
  5. Chráska, M. (2003). Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Praha: Votobia.
  6. Chráska, M. (2003). Úvod do výzkumu v pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého.
  7. Parkinson, E. (2001). Teacher Knowledge and Understanding of Design and Technology for Children in the 3-11 Age Group: A Study Focusing on Aspects of Structures. In Journal of Technology Education. Vol. 13, N. 1. [cit. 2015-06-12] Dostupné z WWW:<http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v13n1/pdf/parkinson.pdf >
  8. Roučová, E. (2008). Problematika genderu v technickém vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: PdF UP, s. 214-218.
  9. Roučová, E. (2013). Vnímání pojmu technická gramotnost u studentů učitelství pro primární školu a učitelů na primární škole. In Journal of Technology and Information Education. Olomouc, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, s. 35 - 43.