JTIE 2015, 7(1):90-99 | 10.5507/jtie.2015.007

THE PARAMETERS OF THE QUALITY OF TEACHING OF THE TECHNIQUE

Čestmír SERAFÍN
Univerzita Palackého v Olomouci

In Czech society, the concept of the quality of teaching is very often cited for several decades. This concept is presented in a statement of politicians in the country strategy papers, as well as in discussions of the professional public. The aim of the study is given here to look at this concept from the angle devoted to technology and the teaching of the technique, which in recent years have vanished from schools, or educational content is narrowed to only one phenomenon, and the information and communication technologies.

Keywords: educational quality; quality of school; school, instruction; research, education; instruction on technique, subject didactics

Received: February 16, 2015; Accepted: May 25, 2015; Published: June 1, 2015

Download citation

References

 1. Průcha, J. Walterová, E. & Mareš, J. (2013).. Pedagogický slovník. 7. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál.
 2. Posch, P. (1999). Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung im Schulwesen. In Erziehung und Unterricht, č. 5-6. Wien: OBV ET HPT VerlagsGmbH.
 3. Rýdl, K. (2002). K pojetí kvality ve školství a jejímu hodnocení. E-Pedagogium. 2002, roč. 2, č. 1, s. 104-123.
 4. Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J. a Tupý, J. (2013). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. 7. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál.
 5. Janík, T. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1.
 6. Reynolds, D. & Cuttance, P. (1992). School Effectiveness. A&C Black.
 7. Defining Quality in Education. (2000). A paper presented by UNICEF at the meeting of The International Working Group on Education Florence, Italy June 2000. Dostupné na: http://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF
 8. Ditton, H. (2002). Unterrichtsqualität - Konzeptionen, methodische Űberlegungen und Perspektiven. In. Unterrichtswissenschaft 3/2002, s. 197-212. Weinheim: Juventa.
 9. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Překlad Vladimír Jůva. Brno: Paido.
 10. Zajda J., Bachus, K. and Kach, N. (1995). Excellence and Quality in Education. James Nicholas Publishers.
 11. Quality in education and training. (1993). Association for Educational and Training Technology. University of Virginia. Kogan Page.
 12. Watson, K., Modglil, C. & Modgil, S. (1997). Quality in Education. Cassell.