JTIE 2013, 5(3):60-66 | 10.5507/jtie.2013.036

STUDY MATERIALS FOR FUTURE STUDENTS OF MACHINE DESIGN DEPARTMENT

Eduard MÜLLER, Martin HYNEK, Miroslav GRACH
Katedra konstruování strojů, Fakulta strojní FST, Univerzitní ul. č. 22 306 14 Plzeň, ČR

The paper focuses on the training of future students of engineering faculties, especially mechanical design. The project aims to increase the technical expertise of graduates of engineering disciplines for the purpose of better adaptability of graduates in the job market.

Keywords: Machine Design, study materials, CAD models

Published: December 1, 2013

Download citation

References

  1. VAVREČKOVÁ, J. (2009) Terciáně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce, [Online], Praha. Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=281.pdf.
  2. Wm. A. WULF and George M. C. FISHER (2002) A makeover for engineering education, [Online] Dostupné z: http://www.issues.org/18.3/p_wulf.html
  3. GIBARTI, J. (2006) Budoucnost ČR jako znalostně technologického centra Evropy. In: Znalostna ekonomika - Nove vyzvy pre narodohospodarsku vedu. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 19.-20. oktober 2006. Bratislava : Narodohospodarska fakulta Ekonomickej univerzity, 2006. ISBN 80-225-2249-X.
  4. ABET (2011) Criteria for accrediting engineering programs, [Online], Dostupné z: http://www.abet.org/uploadedFiles/Accreditation/Accreditation_Process/Accreditation_Documents/Current/eac-criteria-2012-2013.pdf [22 Jan 2012].