JTIE 2013, 5(3):48-53 | 10.5507/jtie.2013.034

READING LITERACY WITH THE SUPPORT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Martina FASNEROVÁ
Katedra primární a preprimání pedagogiky, Pedagogická Fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. č. 5 771 40 Olomouc, ČR

The paper deals with the development and literacy skills in the Czech Republic by pupils at primary schools in relation to the current curriculum. It points the need for the usage of information and communication technologies for development of reading and general development of functional literacy. The research is carried out through a questionnaire survey and structured interview with teachers.

Keywords: Literacy, reading literacy, information literacy, communication technology, basic school, elementary class, a teacher, a research, questionnaire, interview

Published: December 1, 2013

Download citation

References

  1. DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost. Hradec Králové, Gaudeamus 2005. ISBN 807041-115-5.
  2. Kolektiv autorů. Gramotnost ve vzdělávání: soubor studií. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-8087000-41-0.
  3. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-2471369-4.
  4. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J.. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
  5. Evropská komise: Výuka čtení v Evropě: souvislosti, politiky a praxe. Brusel, Euridyce. 2011. ISBN 978-92-9201-189-5.
  6. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency : P9 Brussels: Eurydice. 2011. ISBN neuvedeno.
  7. WILDOVÁ, R. Počáteční čtenářská gramotnost. In: Spilková, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.