JTIE 2013, 5(3):20-25 | 10.5507/jtie.2013.029

INNOVATION STUDY PROGRAM TEACHING FOR PRE-SCHOOLS

Jarmila HONZÍKOVÁ1, Pavla SOVOVÁ2
1 Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy,, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Klatovská 51 300 00 Plzeň, ČR
2 Katedra pedagogiky,, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Chodské nám 1 300 00 Plzeň, ČR

The following theoretical study summarises the existing data on the realisation of combined studies and suggests a solution for practical application of newly-emerged methods for verifying readiness of the students studying combined studies of early-childhood teaching at the Faculty of Pedagogy within the technical education discipline at the West Bohemian University in Pilsen.

Keywords: studies of early-childhood teaching, combined studies, West Bohemian University in Pilsen

Published: December 1, 2013

Download citation

References

  1. HONZÍKOVÁ, Jarmila. Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií. In: Chráska, M; Klement, M; Serafín, Č; Havelka, M. Monografie z mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání - Olomouc : UPOL, 2012. - 4. s. ISBN 978-80-86768-36-6.
  2. LOVASOVÁ, Vladimíra; BRABCOVÁ, Dana. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In Sborník příspěvků z PhD existence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 190-196. ISBN: 978-80-244-2858-1
  3. PROTEAU, Luc; MARTENIUK, Ronald G.; LÉVESQUE, Line. A sensorimotor basis for motor learning: Evidence indicating specificity of practice. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1992, 44.3: 557-575. Go to original source...
  4. SPILKOVÁ, Vladimíra.; HEJLOVÁ, Helena. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku - Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: UK, PF, 2010. ISBN 978-80-7290-486-0.
  5. SOVOVÁ, Pavla a kol. Metodika ověřování profesní připravenosti. [druhá verze pracovních podkladů pro výstup projektu "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií", reg.č. 1.07/2.2.00/18.0022]
  6. Západočeská univerzita v Plzni. Obsahová část projektu Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií. Projekt č. 1.07/2.2.00/18.0022, poskytovatel MŠMT OPVK Oblast podpory 2.2. Termín řešení 3/2011 - 2/2014, hlavní řešitel Mgr.Pavla Sovová, Ph.D.