JTIE 2013, 5(2):37-44 | 10.5507/jtie.2013.025

MULTIMEDIA MUSIC MAP: SUPPORT OF TEACHING FOR PRIMARY ART SCHOOLS

Aleš VÁVRA, Helena KILIANOVÁ, Jiří SEDONÍK
Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta UP 17. listopadu 50 771 40 Olomouc, ČR

The paper describes creation and using of multimedia music map of the Czech Republic. The final output is meant as an addition for teaching and learning of music theory at primary art schools. The map is created in electronic form as an online solution and is freely accessible for everyone. The map content corresponds with the requirements of teachers at primary art schools. The main theme of the map is music, which contains the selected places, coupled with the most famous Czech composers and Czech music festivals. The map contains several multimedia components, like a audio, video, images, texts, etc. This interactive web map is created in the Google Maps API V3, interactivity is extended through modern technologies - AJAX, XML, jQuery library with lots of plugins and other additions.

Keywords: music map, multimedia map, primary art school

Published: August 1, 2013

Download citation

References

 1. JANOVSKÝ, D.: Jak psát web: o údržbě a zlepšování internetových stránek [online]. 1996, 2013-03-31 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.jakpsatweb.cz/
 2. W3C XHTML2 Working Group Home Page [online]. 1995-2007, 2013-02-21 [cit. 2013-0331]. Dostupné z: http://www.w3.org/MarkUp/
 3. SCHAFER, S.: HTML, XHTML a CSS: bible pro tvorbu WWW stránek. 1. vyd., Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2850-6
 4. PONKRÁC, M.: PHP a MySQL bez předchozích znalostí: průvodce pro samouky. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80251-1758-3.
 5. Databáze a jazyk SQL. Interval.cz [online]. 2000-08-04, [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/
 6. FLANAGAN, D.: JavaScript: kompletní průvodce. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-626-8.
 7. Shadowbox.js [online]. 2007-2010, [cit. 201302-10]. Dostupné z: http://www.shadowbox-js.com/
 8. Google Developers. V3: The Solution for Maps Applications for both the Desktop and Mobile [online]. 2012, 2012-07-27 [cit. 2013-0211]. Dostupné z: http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documedocumen/v3/
 9. Google-maps-utility-library-v3. InfoBox v1.1.12 [December 11, 2012] Reference [online]. 2012 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://google-maps-utility-libraryv3.googlecode.com/svn/trunk/infobox/docs/reference.html.
 10. Google-maps-utility-library-v3. MarkerClusterer [online]. 2012 [cit. 2013-0202]. Dostupné z: http://google-maps-utilitylibraryv3.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/docs/reference.html
 11. MELČÁK, J.: jQuery: Tahák v podobě PDF. Profimagazin [online]. 2011, 2008-10-06 [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: http://www.profimagazin.cz/jquery/jquery-tahakv-podobe-pdf
 12. BACH, C.: jQuery plugin: Tablesorter 2.0 [online]. [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://tablesorter.com/docs/
 13. jScrollHorizontalPane. jScrollHorizontalPane | jQuery Plugins [online]. 2010, 2008-04-15, [cit. 2010-05-04]. Dostupné z: http://plugins.jquery.com/project/jscrollhorizonta lpane
 14. JScrollPane [online]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/jScrollPane/jScrollPane.html
 15. LEMON, S.: jGrowl 1.2.11. Stanlemon.net [online]. 2013, 2013-03-16 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://stanlemon.net/projects/jgrowl.html
 16. SNÍŽEK, M.: AJAX - kde jsou hranice? Snizekweb.cz [online]. 2005-2013, 2005-09-13 [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: http://www.snizekweb.cz/clanky/ajax-kde-jsouhranice/
 17. Extensible Markup Language (XML). [online]. 2012-41-01,[cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://www.w3.org/XML/
 18. MŠMT. Rejstřík škol [online]. [cit. 2012-0711]. Dostupné z: http://rejskol.msmt.cz/
 19. Základní umělecké školy seznam uměleckých škol [online]. [cit. 2012-07-13]. Dostupné z: http://www.umelecka-skola.cz/
 20. ŠÍPKOVÁ, H. a VOZAR, M.: Hudební nauka pro ZUŠ: pracovní sešit pro 1-5. ročník. Talacko Editions, 2005.
 21. LISÁ, D.: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1 a 2. 3. vyd., Praha: Editio Bärenreiter, 2003.
 22. Google Maps API V2 [online]. 2013 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://groups.google.com/group/GoogleMaps-API/topics
 23. Map Icons Collection | Google Maps Icons, Map Markers, Free POI Icons, GIS Symbols [online]. 2013 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://code.google.com/p/google-mapsicons/
 24. MarkerClusterer v1.0 Reference [online]. 2013 [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://gmaps-utilitylibrary.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/1.0/docs/reference.html#MarkerClusterer