JTIE 2013, 5(1):58-62 | 10.5507/jtie.2013.008

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMIN

Rostislav FOJTÍK
Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta UO 30.dubna 22 701 00, Ostrava, ČR

The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of education. The aim is to show suitable methods in teaching of object-oriented programming. The results of the surveys in primary and secondary schools, we can say that the teaching of programming and algorithms are not sufficiently exploited. The author tries to find most frequent problems of this teaching and at the same time its subjects matter and methods in generally use and present some suggestions of possible solution.

Keywords: object-first, object-oriented programming, teaching programming

Published: April 1, 2013

Download citation

References

  1. BENNEDSEN, J., SCHULTE, C. What does "Objects-First" Mean?, Proc. Seventh Baltic Sea Conference on Computing Education Research, Finland 2007, [online] http://crpit.com/confpapers/CRPITV88Bennedsen.pdf
  2. FOJTÍK, R., JIRÁSKOVÁ, D. Programování na základních a středních školách. Objekty 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 75-83. ISBN 978-80-7435-009-2
  3. FOJTÍK, R., DROZDOVÁ, M. Teaching of programming at secondary schools. ICTE 2009. Ostrava: University of Ostrava, 2009. s. 77-81. ISBN 978-80-7368-459-4
  4. Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, Zkušební předmět: Informatika, vyšší úroveň obtížnosti, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha 2010
  5. Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, Zkušební předmět: Informatika, základní úroveň obtížnosti, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha 2010
  6. PECINOVSKÝ, R. Jak efektivně učit OOP. Tvorba softwaru 2005, ISBN 80-86840-14-X.
  7. PECINOVSKÝ, R. Výuka programování podle metodiky Design Patterns First, Tvorba software 2006, ISBN 80-248-1082-4
  8. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2007, ISBN 978-80-87000-11-3