JTIE 2012, 4(1):85-87 | 10.5507/jtie.2012.017

GETTING STARTED WITH MAC

Jan LAVRINČÍK1,2, Petr ŠKUTA1
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc
2 Ústav informatiky, Moravská vysoká škola Olomouc, Jeremenkova 1142/42

Published: April 1, 2012

Download citation

References

  1. JANEČEK, V. První kroky s Macem. 1. vyd. Dražovice : Jitka Janečková, 2011. 124 s. ISBN 978-80904816-0-2.
  2. JANEČEK, V. Začínáme s Macem. 2. vyd. Dražovice : Jitka Janečková, 2011. 124 s. ISBN 978-80904816-1-9.