JTIE 2012, 4(1):40-45 | 10.5507/jtie.2012.007

RESEARCH OF THE DEPLOYMENT OF TOOLS FOR DESIGN AND SIMULATIONS IN TECHNICAL EDUCATION

Karel DVOŘÁK
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Increase of professional competencies of graduates of secondary schools and colleges of technical specialization is based on the educational methods and used didactic technologies. Knowledge of engineering issues is necessary to combine with the skills of using computer tools for design, simulations and preparation of a production technology. The presented text introduces the implementation and results of the research of mentioned application in education carried out among students of secondary schools and colleges. Research is focused on the increase of knowledge of engineering issues and skills of using engineering applications for solving of educational projects with the emphasis on the application of interdisciplinary relations of the field.

Keywords: design, interdisciplinary relations, project oriented education, simulations, engineering, virtual prototype.

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. SOTÁK, J., KUNÍK, M. a SOTÁK, R. Theora and practice in the area of teaching and deployment of CAD/CAM systems. Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 1, s. 49 - 54. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line). Go to original source...
 2. KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80-2440848-1.
 3. DOSTÁL, J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s. 24 - 28. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 4. DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 2, s. 18 - 23. ISSN 1803-6805 (on-line).
 5. STŘELEC, M. CAE technologie v protetickém vývoji. Žďár nad Sázavou, 2010. 62 s. Absolventská práce. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
 6. SAMUEL, S., STEVENSON, B. a WEEKS, E. Advanced Simulation using Nastran: Project Oriented Learning Manual for People Who design Stuff. San Jose: Design Visionaries, 2008. ISBN 0-9754377-7-1.
 7. DVOŘÁK, K. Výuka technických předmětů, podporovaná CAx aplikacemi. Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, s. 35 - 39. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 8. MELEZINEK, A. Inženýrská pedagogika. Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-00672-4.
 9. TASHAKKORI, A. TEDDLIE, CH. Handbook of mixed methods in social and behavioral research. London: Sage, 2003. ISBN 0-7619-2073-0.
 10. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 11. NOVOVIČOVÁ, J. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01980-2.