JTIE 2011, 3(3):4-7 | 10.5507/jtie.2011.033

MODELS, MODELLING AND SIMULATIONS IN THE EDUCATION

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc

The paper focuses on the issue of models and modelling in the context of education. It is dealing with the theory of modeling with a following transition into the field of education, and it solves the essence of the use of models for the needs of learning. Also the issue of misconceptions, which are created through the models not corresponding to reality, is analysed.

Keywords: Model, experiment, simulation, inquiry-based instruction

Published: December 1, 2011

Download citation

References

 1. Bílek, M. Rychtera, J., Slabý, A. (2008) Konstruktivismus ve výuce přírodovědných předmětů. Olomouc: UP, 31 s. ISBN 978-80-244-1882-7.
 2. Briš, R., Litschmannová, M. (2007). Statistika II. Ostrava: VŠB-TU, 149 s. ISBN 978-80-248-1482-7.
 3. Cejpek, J. (2008) Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 233 s. ISBN 978-80-246-1037-5.
 4. Clement, J. (2000) Model based learning as a key research area for science education. International Journal of Science Education, Volume 22, Issue 9, 2000. p. 1041 - 1053. ISSN 1464-5289. Go to original source...
 5. Čáp, J. a Mareš, J. (2007) Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
 6. Doulík, P. a Škoda, J. (2010) Prekoncepce a miskoncepce jako součást dětských pojetí a jejich psychogemeze. In. Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem: UJEP, s. 8 - 29. ISBN 978-80-7414290-1.
 7. Gobert, J. D., Buckley B. C. (2000) Introduction to model-based teaching and learning in science education. International Journal of Science Education. Volume 22, Issue 9, pages 891-894. ISSN 1464-5289. Go to original source...
 8. Hrbáček, J. (2008) Flash simulace pro podporu výuky. In Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, s. 197 - 199. ISBN 80-85645-59-9.
 9. Jong, O. D., Van Driel, J. H., Verloop, N. (2005) Preservice teachers' pedagogical content knowledge of using particle models in teaching chemistry. Journal of Research in Science Teaching. Volume 42, Issue 8, p. 947 - 964. Go to original source...
 10. Serafín, Č. (2009) Stavebnice jako nástroj simulace vybraných celků ve výuce obecně technického předmětu. In. Problemy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radom: Instytut Technoogii Eksploatacji - Panstwowy Instytut Badawczy, Polytechnika Radomska, s. 414 - 418. ISBN 978-83-7204-851-6.
 11. Vachek, J., Lepil, O. (1980) Modely a modelování ve vyučování fyzice. Praha: SPN, 224 s.