JTIE 2011, 3(2):63-65 | 10.5507/jtie.2011.030

PROFESSIONAL COMMUNICATION AS PART OF THE PROFESSIONAL CULTURE OFPROFESSIONALS

Svitlana AMELINA

The article is devoted to the culture of professional communication. An attempt to analyze the ways of its formation and development has been made.

Keywords: culture of professional communication, professional communication, formation, development

Published: August 1, 2011

Download citation

References

  1. Каган М.C. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М.C. Каган. - М.: Политиздат, 1988. - 319 с.
  2. Матвієнко О.В. Професійне педагогічне спілкування як особлива форма взаємодії викладача і студента у навчально-виховному процесі/ О.В. Матвієнко // Вісник Черкаського університету. - Cерія "Педагогічні науки". - Випуск 88. - Черкаси, 2006. - C.95-101.
  3. Молоканов М.В. Модели коммуникативного взаимодействия // Вопросы психологии. - 1995. - №5. - C.51-60.
  4. Мусатов C.О. Психологічний зміст педагогічної комунікації // Культурологічні та психолого-педагогічні аспекти гуманізації освіти: Науково-методичний збірник/ За ред. Г.О.Балла. - К.: Наукова думка, 1998. - C.1422.
  5. Cоветский энциклопедический словарь. - М.: Cоветская энциклопедия, 1982. - 1600 с.
  6. Cемиченко В.А. Психологія соціальних відносин / В.А. Cемиченко. - К.: Магістр-S, 1999. - 168 с.
  7. Winkel R. Die kritisch-kommunikative Didaktik. In: Westermanns Päd. Beiträge 32 (1980) - S.200-204.