JTIE 2011, 3(2):60-62 | 10.5507/jtie.2011.029

USING MIND MAPS IN TEACHING COMPUTER NETWORKS

Soňa NERADOVÁ, Josef HORÁLEK
Katedra softwarových technologií, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, ČR

This article describes using of mind maps for teaching Computer networks on FEI of University Pardubice.

Keywords: mind map, computer networks, pyramid of learning, laboratory task

Published: August 1, 2011

Download citation

References

  1. KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. 1. Praha : Portál, 2002. 447 s. ISBN 978-807367-571-4.
  2. BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha : Portál, 2007. 165 s. ISBN 978-80-7367-200-3.
  3. LAMMLE, T. CCNA : Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802. 1. Brno : COMPUTER PRESS, 2010. 928 s. ISBN 97880-251-2359-1.