JTIE 2011, 3(2):59 | 10.5507/jtie.2011.028

COMPUTER TECHNOLOGY IN SCIENCE EDUCATION

Jan NOVOTNÝ

Published: August 1, 2011

Download citation

References

  1. PAŠKO, J. R.: Technologie komputerowe w nauczaniu przedmiotow przyrodniczych. 1. vyd., Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny Krakow, 2011. 94 s. ISBN 978-83-7271-654-5